Duel of Champions – zadady gry – poradnik.

Duel of Champions

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na temat darmowej gry karcianej opartej na Heroes of Might & Magic – Duel of Champions. W naszym krótkim poradniku Duel of Champions znajdziesz podstawowe informacje o sterowaniu, zasadach gry, przebiegu tury itd.

Cel gry

W Might & Magic: Duel of Champions naszym celem jest pokonanie przeciwnika, poprzez obniżenie jego punktów życia do zera. W tym celu będziemy się posługiwać kartami podzielonymi na kilka typów. Są to karty Stworzeń (Units), Zaklęć (Spells), Łutu Szczęścia (Fortunes) i Wydarzeń (Events).

 Zagraj w Might & Magic: Duel of Champions ZA DARMO!

Duel of Champions Sterowanie

Karty na których możemy wykonać jakieś działania, zarówno te na naszej ręce jak i te już wyłożone na pole bitwy będą otoczone zieloną poświatą. Aby użyć takie karty wystarczy kliknąć na niej lewym przyciskiem myszy. Jeśli chcesz się dowiedzieć o karcie więcej kliknij w nią prawym przyciskiem. Zostanie ona wtedy przybliżona i będziesz mógł przeczytać jej pełny opis działania itd. Rozpoczętą akcje możesz często odwołać klikając prawym przyciskiem w wolną przestrzeń. Swoją turę kończysz przyciskiem umieszczonym u góry ekranu.

Kilka ważnych ikon, które znajdziesz na ekranie to:

i1

Surowce (Resources)

Magia

Magia (Magic)

Moc

Moc (Might)

Przeznaczenie

Przeznaczenie (Destiny)

Karty na ręce

Na początku każdej rozgrywki, gracze ciągną po 6 kart ze swojej talii. W lewym górnym rogu każdej karty znajdziesz jej koszt, czyli ilość i rodzaj zasobów, które będziemy musieli wydać żeby karty użyć. Użycie każdej karty wymaga również posiadania odpowiedniego poziomu Mocy, Magii lub Przeznaczenia. Zazwyczaj (choć nie zawsze) Stworzenia wymagają Mocy, Zaklęcia Magii, a karty Łutu Szczęścia Przeznaczenia.

Duel of Champions Bohater

W każdej turze nasz bohater może wykonać jedną akcje. Dostępne do wykonania akcje to:

– pociągnięcie nowej karty
– użycie specjalnej umiejętności bohatera
– zwiększenie poziomu Magii, Mocy lub Przeznaczenia o jeden punktSurowce

W każdej turze produkcja naszych surowców będzie się zwiększała o jeden punkt. W pierwsze turze współczynnik produkcji surowców wyniesie jeden, w drugiej turze dwa, w trzecie trzy itd. Im dłużej będzie trwała rozgrywka tym potężniejszych kart będziemy mogli używać. Pamiętajmy też, że gracz, który zaczyna jako drugi w pierwszej turze otrzyma 2 surowce.

Duel of champions Przebieg Tury

Każda tura jest podzielona na dwie fazy, są to Faza Uzupełnień i Faza Akcji.

Faza uzupełnień jest automatyczna. W każdej turze produkcja naszych zasobów wzrasta o jeden. Pamiętaj że surowce nie kumulują się z tymi pozostałymi z poprzednich tur. W Fazie Uzupełnień dobierasz też nową kartę. Jeśli musisz dobrać kartę, a Twoja talia jest już pusta tracisz jeden punkt życia za każda kartę, którą musiałbyś dobrać.

Faza akcji – ta faza to najistotniejszy element rogrywki. Możesz w niej wykonać dowolną liczbę czynności z poniższej listy. Mogą one być wykonane w wybranej przez Ciebie kolejności.

– Możesz zagrać karty Zaklęcia, które masz w ręku, pod warunkiem że są zgodne z poziomem Twojej Magii i kosztem surowców

– Możesz zagrać karty Łutu Szczęścia, które masz w ręku, pod warunkiem że są zgodne z poziomem Twojego Przeznaczenia i kosztem surowców

– Możesz zagrać karty Stworzeń, które masz w ręku, pod warunkiem że są zgodne z poziomem Twojej Mocy i kosztem surowców. Zagrane jednostki nie będa mogły wykonać ataku w tej samej turze.

– Możesz wykonać atak każdą jednostką, która została wystawiona w poprzedniej turze bądź wcześniej.

– Możesz zagrać kartę Wydarzeń opłącając jej koszt w surowcach.

– Możesz użyć umiejętności Twojego bohatera.

Po wykonaniu wszystkich akcji gracz kończy Turę. Kolejka przechodzi na następnego gracza.

Duel of Champions Pole Walki

Duel of Champions Pole Walki

Źródło obrazka: duel.acidcave.net

Pole bitwy w Might & Magic: Duel of Champions zawiera 16 pól (4 x 4) na których mogą być wystawiane karty. Każdy z graczy ma do swojej dyspozycji 8 pól, w dwóch liniach. Linia bliżej krawędzi ekranu to linia tylna. Linia bliżej środka ekranu to Linia przednia.

Rodzaje jednostek

To na jakiej linii możemy umieścić daną jednostkę/stworzenie zależy od jej typu. Jednostki walczące wręcz (melee) mogą być umieszczane jedynie na linii przedniej. Jednostki dystansowe czyli różnego rodzaju strzelcy i łucznicy (Shooter i Magic Shooter) mogą być umieszczani tylko na tylnej linii. Jednostki latające (Flyer) mogą być umieszczane obojętnie w której linii.

Wydarzenia

Każdy z graczy zaczyna grę z 5 kartami Wydarzeń. Karty obu graczy (w sumie 10) są tasowane razem, a dwie z nich zostaja umieszczone na Polu Bitwy. Na końcu każdej tury karta Wydarzenia po lewej stronie jest usuwana, na jej miejsce przychodzi karta będąca dotąd po prawej, a z kolej na jej miejsce przychodzi nowa karta Wydarzenia. Jeśli wszystkie 10 kart zostanie użytych i potrzebna będzie nowa, wtedy karty Wydarzeń zostaną przetasowane i użyte od nowa. W każdej Fazie Akcji gracz może wykorzystać jedną z dwóch dostępnych obecnie na polu kart Wydarzeń. Przy używaniu kart Wydarzeń pamiętaj że mają one wpływ na obu graczy i czasem możesz pomóc przeciwnikowi.

Duel of Champions Rodzaje Ataków

Każda jednostka w Duel of Champions posiada dwa współczynniki Atak i Kontratak. Atakując inną jednostkę lub Bohatera przeciwnika nasza jednostka zadaje obrażenia równe swojemu atakowi. Jeśli zaatakowana jednostka przeżyje nasz atak zadaje atakującemu obrażenia równe swojemu współczynnikowi Kontrataku. Jeśli punkty życia jednostki spadną do 0 zostaje ona usunięta z Pola Walki na Cmentarzysko.

Jednostki mogą atakować tylko inne jednostki w swoich liniach. Jeśli przed naszą jednostka stoją dwie jednostki wroga wtedy: stworzenia walczące wręcz i latające mogą atakować tylko wroga w przedniej linii. Strzelcy mogą atakować jednostki w przedniej lub w tylnej linii. Jeśli przed naszą jednostką nie ma żadnych jednostek przeciwnika wtedy możemy zaatakować wrogiego Bohatera.

Zostaw komentarz