Gry MMO oznaczone jako ‘age of crusaders’

age

Age of Crusaders

Koniec XII wieku. Według znanej nam historii schyłek ery wielkich wypraw krzyżowych mających na celu odbicie Ziemi Świętej. Okres brutalnych i wyniszczających walk przegrywających krzyżowców z wojskami arabskimi odbijającymi tereny Ziemi Świętej. Ogromną rolę w tej walce odgrywają liczne zakony chrześcijańskie składające się z rycerzy-kapłanów, obrońców wiary katolickiej. Możnowładcy za wszelką cenę starają się utrzymać […]